Hopp til innhold

Bransjelære (TP-TOL vg2) - BETA

Internasjonale transporter

Her skal vi si litt om endringer i verdikjedene og det at vi har fått mer fritid. Dette har ført til økt trafikk over landegrensene.

Læringsressurser

Internasjonale transporter