Hopp til innhold

Fagstoff

Kabotasjetillatelse

Her lærer du om reglene for kabotasje.
Et utenlandsk vogntog på norske veier. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kabotasje

Alle som har en fellesskapstillatelse og har fraktet internasjonalt gods i EØS-området, kan utføre med samme kjøretøy som ble brukt for den internasjonale transporten inn i området. Et kjøretøy kan utføre maksimalt tre kabotasjeturer etter den internasjonale transporten inn i landet.

Kabotasjetransportene må være avsluttet i løpet av sju dager etter at den internasjonale lasten ble levert, og kan ikke begynne før bilen er helt tom for internasjonalt gods. Kabotasje er ikke tillatt på permanent basis.

Kabotasjetransport kan også være tillatt i land utenfor EØS-området. I så fall framgår dette av bilaterale avtaler mellom Norge og det aktuelle landet.

CC BY-SASkrevet av Gunnar Ottesen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 23.06.2022

Læringsressurser

Internasjonale transporter