Hopp til innhold

Fagstoff

Incoterms

Selger og kjøper må avtale fordeling av oppgaver, kostnader og risiko ved internasjonal varetransport. De kan velge mellom ulike sett med leveringsvilkår, også kalt incoterms.
Lastebil, containerskip og fly. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er incoterms?

Ordet incoterms er en kortversjon av engelsk "International Commercial Terms", altså betingelser for internasjonal handel. En incoterm er et standardisert sett med leveringsbetingelser. Det er ICC (International Chamber of Commerce, Det Internasjonale Handelskammeret) som har utarbeida incotermene. De oppdateres hvert tiende år, og den nyeste versjonen er Incoterms® 2020.

Fordeling av risiko, kostnader og ansvar

En incoterm inneholder inneholder bestemmelser for

 • når kjøper overtar risikoen for skade eller tap under transporten

 • hvem som bærer hvilke kostnader for transporten

 • hvem som har ansvaret for dokumentasjon, ut- og innfortolling og andre formaliteter

Selger og kjøper kan velge mellom elleve ulike incotermer. Fire av dem (FAS, FOB, CFR, CIF) brukes bare ved sjøtransport.

Leveringsbetingelser bruker en også ved innenlands transport. Da faller reglene om ansvar for tollklarering bort, men de øvrige reglene gjelder. Leveringsbetingelsen for ei sending framgår av felt 27 i innenlandsfraktbrevet.

De elleve incotermene

EXW (Ex Works)

 • Selger bare klargjør varene for henting. Kjøper henter varene på et avtalt sted, for eksempel på fabrikk eller lager, og ordner med all transport.

 • Kjøper overtar risikoen for varene straks de er henta hos selger.

 • Kjøper har ansvaret for å eksport- og importklarere varene og for å forsikre dem under transport.

FCA (Free Carrier)

 • Selger laster varene opp på transportmiddelet kjøper har valgt.

 • Kjøper har risikoen fra det øyeblikket varene er lasta opp.

 • Selger har ansvar for å eksportklarere varene, kjøper har ansvar for å importklarere.

CPT (Carriage Paid to)

 • Selger betaler frakt med første transportmiddel som kjøper har valgt.

 • Kjøper har likevel risikoen allerede fra varene er lasta opp på første transportmiddel og må ordne forsikring.

 • Selger ordner eksportklarering, kjøper ordner importklarering.

CIP (Carriage and Insurance Paid to)

 • Selger betaler frakt med første transportmiddel.

 • Selger ordner forsikring som dekker transport med første transportmiddel. Denne forsikringa trenger bare å oppfylle minimumskrav, og dersom kjøper vil ha bedre forsikring, må hen bekoste den selv.

 • Kjøper har risikoen for varene fra de er lasta opp på første transportmiddel.

 • Selger ordner eksportklarering, kjøper ordner importklarering.

DAP (Delivered At Place)

 • Selger leverer godset på avtalt sted, men har ikke ansvar for å losse det.

 • Selger bærer alle kostnadene og all risiko fram til levering på avtalt sted.

 • Kjøper har risikoen fra det øyeblikket godset er ankommet på bestemmelsesstedet.

 • Selger ordner eksportklarering, kjøper må ordne importklarering.

DPU (Delivered at Place Unloaded)

 • Selger har ansvaret for godset helt til det er lossa på avtalt leveringssted.

 • Kjøper har risikoen fra godset er lossa.

 • Selger ordner eksportklarering, kjøper ordner importklarering.

DDP (Delivered Duty Paid)

 • Selger har ansvaret for transport helt fram til bestemmelsesstedet, men ikke for lossing.

 • Selger har ansvar for fortolling.

 • Kjøper har ansvaret for godset fra det øyeblikket godset har kommet fram til leveringsstedet.

FAS (Free Alongside Ship)

 • Denne koden brukes bare ved sjøtransport.

 • Selger har ansvaret for godset fram til det er levert på avtalt sted eller kai.

 • Kjøper overtar ansvaret når godset er klart for lasting om bord.

 • Selger ordner eksportklarering, kjøper ordner importklarering.

FOB (Free On Board)

 • Denne koden brukes bare ved sjøtransport.

 • Selger har ansvaret for godset fram til det er lasta om bord på skipet.

 • Kjøper har risikoen straks godset er om bord.

 • Selger klarerer godset for eksport, kjøper ordner importklarering.

CFR (Cost And Freight)

 • Denne koden brukes bare ved sjøtransport.

 • Selger må dekke fraktkostnader for hovedtransport (skip) og levere godset på avtalt sted.

 • Kjøper har likevel risikoen fra det øyeblikket godset er lasta om bord og må kjøpe forsikring for transporten.

 • Selger har ansvaret for eksportklarering, kjøper må ordne importklarering.

CIF (Cost, Insurance, Freight)

 • Denne koden brukes bare ved sjøtransport.

 • Selger dekker frakt, forsikring og andre kostnader fram til avtalt lossehavn.

 • Kjøper har likevel risiko allerede fra godset er lasta om bord.

 • Selger klarerer godset for eksport, kjøper ordner importklarering.

Nyttige nettsider

På disse nettsidene finner du både bakgrunnsinformasjon om incotermene og kortfatta grafikker med den viktigste informasjonen:

CC BY-SASkrevet av Arne Skrede og Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 09.12.2022

Læringsressurser

Internasjonale transporter