Hopp til innhold

Pedagogisk arbeid (HS-BUA vg2)

Pedagogikk i praksis

I arbeid med barn og unge skal vi ivareta barns behov for omsorg og lek og fremme læring og danning. Dette utgjør en helhetlig pedagogikk. Vi må observere og planlegge, reflektere og vurdere for å sikre at det pedagogiske arbeidet er godt.

Aktiviteter

Som barne- og ungdomsarbeider skal du i det pedagogiske arbeidet kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere ulike aktiviteter som fremmer god helhetlig helse. Slike aktiviteter kan være av praktisk-estetisk art, fysiske leker, samtaler om spennende temaer eller ulike sosiale aktiviteter.

Læringsressurser

Aktiviteter