Hopp til innhold

Pedagogisk arbeid (HS-BUA vg2)

Planlegging, observasjon og motivasjon

Barne- og ungdomsarbeideren skal ivareta barns behov for omsorg og lek og fremme læring og danning. For å lykkes i denne rollen må du lære å observere, planlegge og velge metoder som bidrar til motivasjon som fremmer mestring og glede. I tillegg er det viktig å kunne vurdere arbeidet du gjør.

Aktiviteter

Som barne- og ungdomsarbeider skal du i det pedagogiske arbeidet kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere ulike aktiviteter som fremmer god helhetlig helse. Slike aktiviteter kan være av praktisk-estetisk art, fysiske leker, samtaler om spennende temaer eller ulike sosiale aktiviteter.

Læringsressurser

Aktiviteter