Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kommunikasjon mellom servitør og restaurantgjester

I dette videoklippet møter du servitør Carolin Nilsson og gjestene Nina Hæg og Richard Karlsen. De har klare meninger om hvordan kommunikasjonen mellom servitør og gjest bør være!

Oppgave 1

God kommunikasjon mellom gjest og servitør

Se videoklippet med Carolin Nilsson og gjestene hennes, og jobb deretter med spørsmåla nedenfor:

  1. Carolin Nilsson hevder at god kommunikasjon mellom servitør og gjest er svært viktig. Hvordan begrunner hun dette?
  2. Nevn tre-fire eksempler på hva en servitør kan gjøre for at gjestene skal føle seg velkomne og få en god opplevelse på restaurant.
  3. Carolin sier at hun har lært seg “å lese gjestene”. Hva mener hun med det?
  4. Hvordan behandler Carolin en gjest som er misfornøyd eller i dårlig humør?
  5. Hva forventer Nina Hæg og Richard Karlsen av en servitør?
  6. Hva liker Carolin med jobben som servitør?

Oppgave 2

Si det på fagspråket!

Nå skal du bruke noen faguttrykk for å beskrive kommunikasjonen mellom servitør og gjester.

  1. Er et restaurantbesøk en formell eller en uformell situasjon? Begrunn svaret.
  2. Se nærmere på servitør- og gjesterolla. Er dette to likeverdige roller, eller har en av partene ei overordna rolle overfor den andre? Begrunn svaret ditt.
  3. Hvordan bør du oppføre deg når du er i gjesterolla? Gi to eksempler og forklar.
  4. Hva hører til den kommunikative kompetansen som trengs i servitøryrket? Nevn alt du mener hører med, og ordne punkta etter viktighet.
CC BY-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 22.01.2018

Læringsressurser

Kommunikasjon på jobb