Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Speed-dating med fagbegreper

For å kunne bruke fagbegreper, er det viktig å ha en grundig forståelse av hva de betyr. Her får klassen øve på å bruke flere strategier for å forstå og forklare viktige begreper.

Del 1

Alle elever får ett fagbegrep hver fra samme fagområde som de skal forklare. Finn gjerne begreper fra faglitteratur som er relevant for programfagene. Vi har lagt ved en liste over begreper fra arbeidsmiljølova, noe som er relevant på alle arbeidsplasser.

Først skal du undersøke begrepet ditt på egen hånd og notere det du finner underveis.

 1. Slå opp ordet i Språkrådets ordbok.
 2. Skriv ned forklaringen som passer best, om det er flere definisjoner.

  Noen fagbegreper har forskjellige betydninger i forskjellige sammenhenger. Derfor er det viktig å finne ut hvordan begrepet blir brukt i ditt fag.

 3. Finner du begrepet brukt i faglitteraturen? Let i læreboka eller søk på faget her på NDLA.
 4. Hvis du ikke finner det i faglitteraturen, kan du snakke med læreren i faget og be om eksempler på hvordan hen ville brukt begrepet.
 5. Noter ned én eller to setninger der ordet er brukt. Bruk gjerne dokumentet som ligger vedlagt i oppgaven under "verktøy".

Del 2

Nå er det klart for speed-dating.

 • Halvparten av klassen blir sittende ved pulten, mens den andre halvparten rullerer slik at hver elev sitter sammen i tre minutter. Ta tida!
 • I disse minuttene skal dere forklare hverandre hva begrepet betyr. Bruk alle eksemplene og forklaringene du har samlet opp om ditt begrep, når du skal forklare.
 • Fyll ut begrepsarket under. Alle forklaringene du får i løpet av speed-datingen, skal du skrive ned. Til slutt vil alle ha en liste over alle begrepene som klassen har jobbet med.

Verktøy til tidtaking: Speed-dating-timer på YouTube

Filer

Del 3

Etter speed-datingen: Reflekter over hvordan innlæringen har vært, og hvilke metoder og forklaringer du lærte mest av.

 1. Hva lærte du mest av i dette opplegget?
 2. Hva lærte du av å diskutere begrepene med andre?
 3. Hvilke av disse måtene å undersøke og lære et begrep på kommer du til å bruke neste gang du møter på et vanskelig fagord?
CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 10.11.2019

Læringsressurser

Kommunikasjon på jobb