Hopp til innhold

Fagstoff

Regler for oppsett av formelle brev

Se videoen som går igjennom oppsettet av formelle brev, eller bruk den skriftlige veiledningen.

Avsender

Sett opp navnet ditt og adressa di øverst i venstre hjørne. Skriv telefonnummeret ditt og eventuelt e-postadressa rett under postadressa.

Dato

Datoen skal stå på samme linja som poststedet, litt til høyre for midten. Datoen er lettest å lese hvis du skriver navnet på måneden.

Mottaker

La det være noen linjers mellomrom, og før opp mottakerens navn og adresse.

Overskrift

Overskrifta skal fortelle hva brevet handler om. Den skal stå med feit skrift og uten understreking. Det skal ikke være punktum eller andre skilletegn etter overskrifta.

Innledning

Innledninga i brevet skal være kort. Forklar hvilken sak du vil ta opp. Dersom du skriver et svarbrev, starter du alltid med å vise til annonsen eller brevet du svarer på. Etter innledninga markerer du avsnitt med ei hel blank linje.

Hoveddel

I hoveddelen skriver du mer detaljert om saken og spør om ting du eventuelt lurer på. Lag avsnitt når du går over til avslutninga.

Avslutning

Avslutninga skal være kort. Be gjerne høflig om et snarlig svar, slik det er gjort i eksempelbrevet. Avslutt med "Med hilsen" eller "Med vennlig hilsen" og navnet ditt. Husk å signere brevet for hånd.

Vedlegg

Vedlegg er papirer, brosjyrer og liknende som du sender sammen med et brev. Antall vedlegg fører du opp helt til slutt, nedenfor underskrifta.

Tiltaleform

Når du skriver brev til en navngitt bestemt person, tiltaler du personen med du. Skriver du til en bedrift, en organisasjon eller liknende uten at du henvender deg til en bestemt person, bruker du tiltaleforma dere. Vær oppmerksom på at både du og dere skrives med liten forbokstav.

Relatert innhold

CC BY-NC-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 24.01.2019

Læringsressurser

Kommunikasjon på jobb