Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva slags kommunikasjon?

Oppgave 1 - På sporet av ordet

Ordet kommunikasjon kommer fra latin communicare, som betyr "dele med andre, gjøre felles". Ordet er brukt i mange språk og i ulike sammenhenger.

 1. Hvordan skrives ordet i andre språk du behersker?
 2. Ordet blir også brukt om transport, f.eks. i begrepet offentlig kommunikasjon. Hva er sammenhengen mellom "å dele med andre" og offentlig transport?
 3. Det norske ordet kommune kommer fra latin commune, "felles, noe en eier sammen". Hva er det som er felles i en kommune?

Oppgave 2 - Kommunikasjon eller ikke?

Kommunikasjon krever en sender, en mottaker, et budskap og respons (tilbakemelding). Les gjennom eksempelsituasjonene nedenfor. Er det snakk om kommunikasjon eller ikke?

 1. En fjellklatrer står aleine på toppen av Mont Blanc og roper: ”Jaaa! Jeg har greid det!”
 2. Du går på gata og fører en lang samtale med deg selv.
 3. Ei gammel dame sitter på bussen og har hunden sin på fanget. Hun snakker med hunden sin, og hunden logrer med halen.
 4. Du sitter på ei øde øy og sender en flaskepost der du ber om å bli redda. En mann i Australia finner flaskeposten, men tror at noen prøver å spille ham et puss. Han tar ikke budskapet i flaskeposten alvorlig og kaster brevet og flaska.

Oppgave 3 - Verbal og ikke-verbal kommunikasjon

Se på eksemplene nedenfor. Er det snakk om verbal eller ikke-verbal kommunikasjon? Grunngi svaret ditt.

 1. Blindeskrift
 2. Slåssing
 3. Røyksignaler
 4. Plystring
 5. Opera-arie
 6. Trafikkskilt
 7. Tegnspråk

Oppgave 4 - Enveis- og toveiskommunikasjon

Se på eksemplene og prøv å avgjøre om det er snakk om enveis- eller toveiskommunikasjon. Forklar også hvordan mottakeren kan gi respons.

 1. En elevpresentasjon på skolen
 2. Dagsrevyen
 3. En snap
 4. En konsert med favorittbandet ditt
 5. En reklameplakat langs veien
 6. En Skype-prat med en venn som bor i utlandet

Oppgave 5 - Kroppsspråk

Det er ofte situasjonen som avgjør hvordan vi oppfatter kroppsspråket. Kom med forslag til ulike situasjoner der noen bruker disse ansiktsuttrykk og bevegelser og forklar hva sender vil uttrykke.

 1. Strekke begge armene i været
 2. Støtte hodet i hendene
 3. Sparke i jorda
 4. Bukke
 5. Gå ned på huk

Oppgave 6

Bruk fagbegreper og forklar!

 1. Hva viser bildet?
 2. Hvem er sender, hvem er mottaker?
 3. Hva kan være budskapet?
 4. Hva slags kommunikasjon foregår? Er den verbal, ikke-verbal, eller den både verbal og ikke-verbal? Forklar.
 5. Hvordan kan mottakeren gi respons?
 6. Grunngi om det er snakk om enveis- eller toveiskommunikasjon.
CC BY-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 06.01.2020

Læringsressurser

Kommunikasjon på jobb