Hopp til innhold

Norsk (YF)

Språket som system og mulighet

Språk er lyder som er satt i system for å skape mening. Vi bruker lydene til å bygge ord, og vi setter sammen ord til setninger etter bestemte regler. Språket tilbyr oss også en mengde verktøy slik at vi kan få sagt alt vi vil – iallfall nesten!

Kommunikasjon på jobb

I norskfaget lærer du om ulike former for kommunikasjon: med ord, med kroppsspråk, med bilder og symboler. God kommunikasjon er viktig i alle sammenhenger. I dette emnet skal du lære om hva du bør tenke over når du kommuniserer på jobb.

Læringsressurser

Kommunikasjon på jobb

Du er her