Hopp til innhold

Fagstoff

Muntlig kommunikasjon – intern

Gode samtaler med kolleger er en del av det som skaper trivsel på jobb, men det kan også skape problemer. Hva må du vite om muntlig kommunikasjon for å ha det bra på jobb?
Kolleger sitter på gulvet på kontoret og mediterer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tenk over:

Hvorfor er det viktig for deg å snakke med kolleger og medelever?

Fordeler ved muntlig kommunikasjon

Det er mange fordeler med muntlig kommunikasjon. Et viktig fortrinn er at det er en kommunikasjonsform som gjør det enkelt å ha en dialog, der to eller flere parter samhandler. I en muntlig dialog har du den fordelen at du ikke må vente på reaksjoner på det du har sagt; du får tilbakemeldinger med en gang. Du ser ofte raskt om den andre ikke oppfatter hva du har sagt. Og hvis du ikke forstår det som blir sagt, kan du be om en utdypning eller en forklaring.

Mange temaer er det best å ta opp ansikt til ansikt, i stedet for på e-post. Det gjelder spesielt når det er uenigheter om noe. Det er lettere å bruke sterkere uttrykksmåter når du sitter foran en skjerm enn ansikt til ansikt. Det er også lettere å tolke det en annen skriver negativt når dere er uenige om en sak. Møtes dere og snakker om saken, vil ansiktsuttrykk og stemme hjelpe dere til å tolke hverandre mer korrekt.

Krever mer av hukommelsen

En ulempe ved muntlig kommunikasjon er at den krever mer av hukommelsen vår fordi lyden avtar og blir borte. Det er ikke som med skrift, der du kan gå tilbake og lese et avsnitt en gang til. Dette er viktig å tenke på når du skal overføre informasjon muntlig. Gi én beskjed om gangen, gjenta spesielt viktig informasjon, og oppsummer hovedpunktene på slutten.

Tenk over:

Hva skal til for at du får med deg beskjeder fra læreren?

Å lytte er like viktig som å snakke

Når du er i en samtale med en kollega, må du også huske på at det å lytte er en like viktig del av samtalen som å snakke. Vis at du lytter med kroppsspråk, blikkontakt og ansiktsuttrykk. Ta innover deg det den andre sier, og prøv å bygge på det når det er din tur. Sjekk gjerne at du har forstått samtalepartneren riktig. Hvis du bare venter på din tur til å snakke, går du glipp av viktig informasjon.

Muntlig kommunikasjon i møter

I arbeidslivet er den muntlige kommunikasjonen et viktig verktøy. Vi møtes ofte for å diskutere viktige saker. Men det er ikke alltid vi oppnår det vi ønsker med alle møtene. En god saksliste med tidsrammer for hver sak er et godt utgangspunkt for et møte. Det er også viktig at noen leder møtet og styrer hvem som kan snakke, slik at alle får bidra til samtalen. Hvordan kan vi bidra til gode møter? Her er noen tips:

  • Be om ordet, ikke avbryt den som snakker.
  • Ta i mot alle bidrag med respekt, selv om du ikke er enig.
  • Hold deg til saken.
  • Vær gjerne kritisk og sett ord på problemer...
  • ... men pass på at du ikke bare er negativ, og at du kommer med forslag til løsninger.

Muntlig kommunikasjon og arbeidsmiljøet

Som ansatt i en bedrift kan også du bidra til å styrke samholdet i bedriften ved å tenke over hvordan du kommuniserer internt med kolleger. Klaging og baksnakking kan svekke samholdet på en arbeidsplass. Derfor bør vanskelige saker tas opp med ledelsen, ansattrepresentanter og tillitsvalgte.

Tenk over og diskuter:

  • Hvorfor kan baksnakking oppstå på en arbeidsplass?
  • Hvordan kan du være med på å hindre baksnakking?

Oppsummer det du har lest:

Skriv fem til ti setninger om muntlig kommunikasjon med interne. Prøv å bruke dine egne ord når du formulerer setningene.

Kilde

Svennevig, J. (2009). Språklig samhandling - innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse. Oslo: Cappelen Damm.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker og Inger Sporaland.
Sist faglig oppdatert 17.10.2019

Læringsressurser

Kommunikasjon på jobb