Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hatytringer er #ikkegreit

Amalie Olsen har over 135000 følgere på YouTube, og hun var med på lanseringen og kampanjen #ikkegreit. #ikkegreit hadde som mål å sette søkelyset på hatytringer.


Se videoen før du går i gang med oppgavene under.

  1. På hvilken måte kan slike kampanjer bidra til forståelsen av hva hatytringer er, og konsekvenser av hatytringer?
  2. Hatytringer har både samfunnsmessige konsekvenser og individuelle konsekvenser for dem som blir utsatt for det. Lag et notat eller tankekart der du noterer ned ulike konsekvenser på både samfunnsnivå og individnivå.
  3. Politiets nettpatrulje – Kripos – har en Facebookside. Gå inn på sida, og se hvilke saker de har fokus på. Hva kjennetegner sakene de publiserer? Politiet har også vært aktive på andre sosiale medier. På hvilken måte kan dette være kriminalitetsforebyggende arbeid, tror du?
  4. Det er flere begreper som brukes når vi ser på dette temaet: hatprat, hatytringer, netthets, digital mobbing, nettmobbing og netthat. Er det noen forskjell på hva begrepene betyr?
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Kristin Sundstrøm

Læringsressurser

Diskusjon og dialog

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter