Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan få til en god diskusjon?

Programleder Ingunn Solheim har tanker om hvordan vi kan få bedre debatter. Hva vil det si å virkelig lytte til andre? Hvordan kan situasjonen påvirke diskusjonen?

Oppgave 1

Før du ser filmen:

  • Liker du å diskutere, eller skygger du helst unna? Begrunn svaret ditt.
  • Hva mener du skal til for at en diskusjon er god?
  • Hva vil det si å lytte til hverandre i en diskusjon?

Oppsummer filmen:

  • Hva mener Ingunn Solheim skal til for å få gode debatter? Skriv dette ned som punkter. Er du enig med henne? Utdyp svaret ditt.

Oppgave 2

"Den beste debatten er utenfor studio, på bakrommet", sier Ingunn Solheim om erfaringene sine med å lage debattprogrammer for NRK. Vi kan si at den retoriske situasjonen påvirker hvordan deltagerne argumenterer.

  • Les om den retoriske situasjonen i fagartikkelen under.
  • Bruk fagbegrepene til å beskrive forskjeller og likheter mellom studio-debatten og debatten på bakrommet. Ser du noe som kan forklare hvorfor diskusjonen ble bedre på bakrommet?
  • Er det forskjell på diskusjonene du har på skolen, hjemme eller blant venner? Hva er den viktigste årsaken?

Oppgave 3

Debattklimaet har blitt tøffere, med personangrep og hatske diskusjoner på sosiale medier.

I grupper:

  • Diskuter dere fram til løsninger på dette problemet. Gå gjerne ut av klasserommet for å diskutere, til et mindre formelt rom, slik Ingunn Solheim gjør det i "Einig".
  • Hvordan var det å diskutere i små grupper utenfor klasserommet sammenlignet med klasseromsdiskusjoner? Fordeler og ulemper?

Oppgave 4

I grupper:

  • Prøv ut det Solheim sier om å virkelig lytte til hverandre, ved å diskutere denne påstanden fra "Einig"-programmet om rasisme:
Hverdagsrasisme er ganske vanlig i Norge. Enig?
CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker og Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 08.06.2020

Læringsressurser

Diskusjon, dialog og fagsamtaler

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell