Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Small talk på Sørlandet

Kortfilmen Small talk handler om kommunikasjon, eller mangel på det, i en familie på Sørlandet.

Del 1

Diskuter i grupper:

 1. Ofte forbinder vi visse stereotyper med landsdelene i Norge: Folk fra Nord-Norge er brautete og banner mye, folk fra byene på Østlandet er blærete og så videre. Filmen dere skal se, handler om folk fra Sørlandet. Hva er stereotypen på en sørlending?
 2. Hva forbinder dere med store familieselskap? Hvordan kommuniserer dere? Hva snakker dere om? Hvordan er stemninga?
 3. Hvilke uskrevne regler finnes for hva det er "lov" å snakke om i store familieselskaper? Er det tema du helst bør unngå?

Del 2

Se filmen Small talk

 1. Etter at du har sett filmen: Ikke snakk med andre i klassen, men skriv ned hvilke følelser filmen vekket i deg? Ble du flau? Lo du? Ble du sint? Eller vekket den andre følelser hos deg?
 2. Sammenlign med de andre i klassen. Var reaksjonene deres ulike? Var det noen som bare lo, mens andre bare ble flaue, for eksempel? Forklar hvorfor dere fikk de følelsene dere fikk underveis da dere så filmen.
 3. Beskriv kommunikasjonen mellom menneskene i filmen. Hva vil dere si karakteriserer den?

Del 3

Her skal du først jobbe aleine, deretter skal dere gå sammen i grupper:

 1. Hva mener du er tema i filmen?
 2. Velg ut en nøkkelscene der du mener temaet, som du har formulert over, kommer tydelig fram.

Gå sammen i grupper:

 1. Diskuter hva dere mener er temaet i filmen og fortell hverandre hvilken scene dere har valgt ut.
 2. Prøv å bli enige om ei felles formulering av det dere mener er temaet. Velg deretter en av scenene som de på gruppa har plukka ut. Analyser denne for å vise hvordan scenen viser temaet. Se på replikker, skuespillernes kroppsspråk, klipping og kameravinkel.

Del 4

Gå tilbake til de samme gruppene som dere brukte i del 1. Her skulle dere diskutere hva som var den stereotypiske sørlendingen, og hva som var de "usynlige reglene" for familieselskap.

Oppsummer:

 1. Viste filmen fram den stereotypen av sørlendingene dere kjente til?
 2. Filmen er nok en karikatur. Det vil si at særtrekk ved både sørlendinger og familieselskap blir satt på spissen for å få fram poenget. Men får filmen likevel fram noe som kan være typisk for "usynlige regler" ved familieselskap?

Del 5

Hvordan er typiske familieselskap der dere kommer fra? Lag en film som viser fram dette. Dere kan gjerne karikere, altså overdrive typiske trekk ved dialogen og kroppsspråk – for å vise hva som kjennetegner familieselskapene i deres distrikt.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 31.03.2020

Læringsressurser

Diskusjon, dialog og fagsamtaler