Hopp til innhold

Fagartikkel

Merking av gods for riktig håndtering under transport

Internasjonalt gods håndteres av mange personer fra ulike land og kulturer. Derfor har FN laget internasjonale transportsymboler som alle kan forstå.

Som yrkessjåfør treng du kunnskapar om reglane for transportmerking av gods.

Som yrkessjåfør treng du kunnskapar om reglane for transportmerking av gods.

Som yrkessjåfør trenger du kunnskaper om reglene for transportmerking av gods. De generelle transportsymbolene er laget for at alle skal forstå symbolene, uansett hvor de befinner seg i verden.

Et eksempel er paraplysymbolet. Dette er utstyrt med regndråper i tillegg til paraplyen, fordi alle skal forstå at gods merket med dette symbolet skal beskyttes mot regn. I Afrika kunne symbolet ellers lett blitt forstått som at godset måtte beskyttes mot sol (parasoll).

Sist faglig oppdatert 28.12.2018
Skrevet av Gunnar Ottesen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Emballering og klargjøring

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter