Hopp til innhold

Fagartikkel

Ombruksemballasje

Her ser vi på hvordan næringslivet kan bidra til en bærekraftig utvikling ved å bruke ulike typer ombruksemballasje.

Rader med plast-flasker på paller.foto.

Ombruksemballasje er emballasje som vi kan bruke gjentatte ganger. Vi finner ombruksemballasje både på F-, D- og T-pak-nivå. Slik emballasje bidrar til en bærekraftig utvikling ved å legge til rette for gjenbruk av emballasjen flere ganger.

PET-flasker til mineralvann er eksempel på ombruksemballasje på F-pak-nivå. Topphattene mellom hvert forband er eksempel på ombruksemballasje på T-pak-nivå.

IFCO-kasser (International Food Container) er eksempel på ombruksemballasje på D-pak-nivå.

Oppgave

Nevn minst fem eksempler på ombruksemballasje.

Sist faglig oppdatert 10.12.2018
Skrevet av Gunnar Ottesen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Emballering og klargjøring

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter