Hopp til innhold

Fagartikkel

Merking av varer og gods

Merking av varer og gods skal tjene mange formål og ulike merkeregler gjelder for hvert formål.

Nærbilde av person som skanner en boks med strekkodeleser. Foto.

Skanning med strekkodeleser

Vi merker emballasje blant annet for å

  • oppfylle myndighetenes krav om varedeklarasjon og opprinnelsesmerking
  • rettlede brukerne om produktet
  • advare brukerne mot feil bruk av produktet
  • kunne sortere gods automatisk under terminalbehandling
  • spore gods under transport
  • kunne håndtere gods riktig under lagring og transport
  • kunne kildesortere emballasjeavfall korrekt
Sist faglig oppdatert 27.12.2018
Skrevet av Gunnar Ottesen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Emballering og klargjøring

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter