Hopp til innhold

Oppgave

Oppgave om reklamefilm for Operasjon Dagsverk

Med utgangspunkt i en reklamefilm for Operasjon Dagsverk skal du jobbe med kommunikasjonsprosessen og ulike former for massekommunikasjon.

LK20

Oppgave 1

Se reklamefilmen for Operasjon Dagsverk én eller flere ganger.

Etter at du har sett reklamefilmen, skal du reflektere over det følgende:

  1. Hvem er avsenderen i denne reklamefilmen? Hvem er i målgruppen og er ment som mottakere av denne reklamefilmen, tror du?
  2. Hva er budskapet, og hvordan blir dette kodet? Vurder hvordan du tror de fleste mottakere dekoder budskapet. Begrunn.
  3. Hva mener du kan oppfattes som støy i denne filmen?

Oppgave 2

Foreslå andre former for massekommunikasjon som Operasjon Dagsverk kan benytte. Vurder om budskapet bør kodes annerledes enn i reklamefilmen, dersom Operasjon Dagsverk skal bruke andre kommunikasjonskanaler. Begrunn.

Sist oppdatert 16.12.2020
Skrevet av Kristoffer Heide Kitterød og Elisabeth Thoresen Olseng

Læringsressurser

Kommunikasjon i ulike kanaler