Hopp til innhold

Fagartikkel

Ulike former for kommunikasjon

Kommunikasjon påvirkes av avsender, målgruppe og formål. Bedrifter kommuniserer ofte forskjellig til ulike aldersgrupper, og den formelle kommunikasjonen er annerledes enn den uformelle kommunikasjonen. Formålet med kommunikasjon er avgjørende, og informasjon og markedsføring utformes derfor ulikt.

LK20LK06
Mann som holder en telefon og bestiller kaffe. Foto.

Formell og uformell kommunikasjon

Vi kommuniserer mye, også uformelt. Vi bruker chat eller nettprat, Facebook og Twitter. Det er viktig at du er klar over hvilken rolle du har når du kommuniserer. Skriver du på vegne av bedriften, eller er du privatperson?

Formell kommunikasjon

Formell kommunikasjon er styrt av regler. Du må kjenne disse reglene når du skal kommunisere formelt. For eksempel er det bestemte regler for hvordan et formelt brev eller et offentlig dokument skal settes opp. Når du skal skrive et slikt dokument, må du undersøke hvilke regler som gjelder.

Uformell kommunikasjon

Uformell kommunikasjon er ikke styrt av regler på samme måte som formell kommunikasjon. Du kan for eksempel ha en uhøytidelig og humoristisk tone i et informasjonsskriv til andre ansatte i bedriften.

I markedsføring av produkter til kunder kan bedriften også være uformell og kreativ. Målet med markedsføring er jo å selge produkter.

Brev

Brevpost egner seg godt til formell kommunikasjon. Du må tenke gjennom oppsettet på brevet med adresser, dato og sted, innhold og avslutning. Vi bruker et bestemt oppsett til formelle brev, og det er viktig at dette følges nøye. Brev brukes gjerne til for eksempel søknader og kontrakter.

E-post

I forretningslivet brukes e-post ofte til å sende over brev og andre dokumenter elektronisk. Vær bevisst på hvem du skriver til. I mange sammenhenger er det nødvendig å holde en formell tone selv om det «bare» er noe du skriver på en pc og sender av gårde.

Chat eller nettprat

Chat eller nettprat er en direkte samtale hvor du ofte kan beholde en utskrift etterpå. Her er det rom for å være mer uformell i tonen. Vær oppmerksom på at et tilbud er gyldig selv om det kommer litt tilfeldig inn i en nettprat. Ikke lov mer enn du kan holde!

Hånd som peker på et nettbrett. Foto.

Facebook og Twitter og andre sosiale medier

Facebook og Twitter er kanaler som mange bedrifter bruker for å ha en løpende dialog med kunder. Ofte inviteres kundene til å komme med synspunkter på produkter eller bedriften som helhet. Skal du skrive på en slik side i profesjonell sammenheng, er det viktig å huske at du representerer bedriften, og at svært mange følger med på hva som sies. Hvis bedriften ønsker å bruke Facebook aktivt, kan det også være et poeng å tenke gjennom hva kundene er interessert i.

Snapchat, Instagram og TikTok er eksempler på andre sosiale medier i stor vekst.

Et godt råd er: Les alltid korrektur! Bruk gjerne retteprogrammet først, men les alltid over det du skal sende fra deg.

Sist oppdatert 27.07.2021
Skrevet av Hans Michael Wade
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Kommunikasjon i ulike kanaler