Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Kantina trenger hjelp!

Kantina på skolen deres ønsker å få laget en markedsføringskampanje for den sunne maten de selger. De har bedt dere om hjelp.
Elever i kø i skolekantina. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kantina ønsker å fokusere på at elevene på skolen skal velge de sunneste alternativene, men sliter med salget. Derfor ønsker de at dere skal lage en markedsføringskampanje for tre av de sunneste alternativene de tilbyr.

Oppgave i klassen

 • Lag et intervju som skal gjøres med personalet i kantina. Formålet med intervjuet er at dere skal lære mer om de tre sunne produktene kantina ønsker å selge mer av.

 • Sett aktuelle mål for kampanjen i samarbeid med kantina. Kan det for eksempel være et mål å øke salget med 20 prosent?

 • Velg ut to elever til å intervjue kantinepersonalet.

 • Analyser intervjuet i fellesskap, og lag en felles oversikt.

 • Del klassen i tre grupper, og fordel produktene mellom dere.

Oppgave i gruppene

 • Lag personas til markedsføringskampanjen deres.

 • Lag et navn på produktet eller kampanjen.

 • Velg hvilken kanal dere vil gjennomføre kampanjen i, og hvilke verktøy dere vil bruke til å måle resultatene underveis og etter gjennomføring.

 • Utform kampanjen, med et budskap som passer til målgruppa og produktet. Dere står fritt til å velge hvordan dere vil formidle budskapet deres, og hvilke virkemidler dere vil bruke (bilder, video, tekst, prat).

 • La kantina komme med tilbakemeldinger på ideen deres, og gjør endringer hvis det er nødvendig.

 • Bli enige om en lanseringsdato, og lanser kampanjen den dagen.

 • Analyser kampanjen når halve tiden er gått. Har den hatt ønsket effekt, eller må dere gjøre endringer?

 • Analyser resultatet når kampanjen er ferdig. Hadde den ønsket effekt? Diskuter hvorfor eller hvorfor ikke.

 • Inviter kantinepersonalet til å komme og fortelle hvordan de opplevde kampanjen.

 • Lag et oppsummeringsnotat fra kampanjen over hva som virket eller ikke virket, hva dere må jobbe mer med, og hva som kan gjøres annerledes. Evaluer resultatet av arbeidet deres.

Lykke til!

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 30.03.2021

Læringsressurser

Utvikle markedskommunikasjon