Hopp til innhold

Fagstoff

Markedsføringskampanje for Trøll

Hva er egentlig en markedsføringskampanje? Vi skal her bruke den nye fiktive fruktdrikken Trøll som eksempel når vi ser på hvordan vi kan planlegge, gjennomføre og evaluere en markedsføringskampanje.
Kollasj med tre reklameplakater for en energidrikk: 1 En rød dråpe med teksten Trøll under 2 En brusboks med påskriften Trøll omgitt av slagord, tilbudsmerking og en QR-kode 3 En brusboks med påskriften Trøll omgitt av flammer. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er en markedsføringskampanje?

En markedsføringskampanje handler om å skape oppmerksomhet rundt et produkt, slik at det fører til økt salg og økte inntekter.

Markedsføringskampanjer består av en rekke aktiviteter i ulike medier og på ulike plattformer i en bestemt tidsperiode og med et bestemt mål.

Les mer i artikkelen "Hva er en markedsføringskampanje?"

Tenk over

Hvilke markedsføringskampanjer har du lagt merke til i det siste?

Markedsføring versus markedsføringskampanje

Markedsføring er noe som pågår stort sett kontinuerlig for å skape oppmerksomhet rundt et produkt eller en merkevare. En markedsføringskampanje derimot gjennomføres i en bestemt tidsperiode, gjennomsnittlig i 45 dager.

Hvorfor 45 dager?

Forskere har funnet ut at cirka 45 dager er optimalt. Det tar nemlig omtrent seks uker for oss mennesker å skape nye vaner og ta til oss ny informasjon slik at vi husker den. Så hvis en markedsføringskampanje varer i omtrent 45 dager, er det lenge nok til at målgruppa forstår og husker innholdet – og forhåpentligvis kjøper produktet. (Shaheen, 2021)

Planlegging av en markedsføringskampanje

Markedsføringskampanjer må planlegges nøye og utformes og styres aktivt for å bli vellykket. Vi kan dele arbeidet med en markedsføringskampanje inn i seks steg.

Les mer i artikkelen "Planlegge en enkel markedsføringskampanje".

Steg 1: Sette mål og budsjett for kampanjen

Når vi skal planlegge en markedsføringskampanje, er det viktig at vi har klart for oss hva vi ønsker å oppnå med kampanjen – hva som er målet.

Vi må også innledningsvis sette opp en kostnadsramme for kampanjen, siden dette vil påvirke mulighetsrommet med tanke på valg av kanaler og aktiviteter.

Hva kan være aktuelle mål for en markedsføringskampanje for Trøll?

Siden dette er en ny drikk, kan kjennskap og engasjement på sosiale medier være aktuelle mål, i tillegg til salgstall.

Les mer om å sette opp et budsjett for en markedsføringskampanje i artikkelen "Markedsplan og budsjett".

Steg 2: Velge målgruppe

For å skape en effektiv markedsføringskampanje må vi ha klart for oss hvem som er målgruppa for kampanjen. Valg av målgruppe påvirker de neste stegene, som er utforming av budskap og valg av kommunikasjonskanaler.

Hva tenker du kan være aktuelle målgrupper for Trøll?

Et eksempel er unge mennesker med en aktiv livsstil.

Steg 3: Formulere budskap

Når vi skal utforme budskapet, må vi huske på at en markedsføringskampanje skal, i tillegg til å markedsføre et produkt, formidle bedriftens verdier og overordnede visjon.

Hva er det vi ønsker å få formidlet, og hvordan skal vi formulere budskapet vårt? Skal vi spille på følelser? Skal det være morsomt, informativt eller underholdende?

Les artikkelen "Hva ønsker vi å si til målgruppa vår?"

Har du forslag til et budskap?

For eksempel: Sunn drikk bestående av vann og fruktsmak tilsatt vitaminer som skal booste energinivået.

Utforming av budskapet er mye mer enn tekst, det er helheten med layout, farger, bildebruk med mer.

Siden Trøll skal være en sunn motvekt til energidrikker, er det viktig at disse verdiene kommer fram i markedsføringskampanjen.

Steg 4: Velge kanaler

Hvilke kanaler skal vi bruke? Er det TV, radio, sosiale medier, influensere eller andre?

Vi kan også bruke fysiske kanaler, som markedsføringsstand og reklameplakater.

Hvilke kanaler ville du ha valgt?

Et par eksempler er reklame på treningssentre og noen utvalgte sosiale medier og utdeling av gratis smaksprøver i noen byer.

Vi skal være forsiktige med å bruke influensere, da mange av disse retter seg mot barn. I Norge har vi ikke lov til å drive markedsføring mot barn.

Steg 5: Gjennomføring

Nå skal vi iverksette markedsføringskampanjen som består av en rekke ulike aktiviteter, gjerne fordelt på en periode på 45 dager. I dette steget må vi sørge for at alt fungerer som det skal og eventuelt justere underveis.

Steg 6: Evaluering

I evalueringsfasen skal vi måle effekten av markedsføringskampanjen. Dette kan for eksempel gjøres ved å se på

  • kjennskap

  • engasjement på sosiale medier

  • salgstall

  • markedsandel

Kilde

Shaheen, J. (2015, 12. januar). How long should multi-channel advertising last? Technology Therapy Group. https://technologytherapy.com/long-multi-channel-advertising-campaigns-last/

Relatert innhold

En markedsføringskampanje er en markedsaktivitet som pågår en kortere periode. Som regel er kampanjen planlagt på forhånd som en del av markedsplanen.

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen og Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 19.09.2023

Læringsressurser

Utvikle markedskommunikasjon