Hopp til innhold

Fagstoff

Virkemiddelbruk i reklamefilm

Å treffe følelser er sentralt når reklame planlegges og produseres. Virkemiddelbruken kan for eksempel være å bruke humor eller alvor, eller å lage en trist fortelling. Samtidig må målgruppen se nytteverdien av det som det blir reklamert for. Se filmen nedenfor, som forteller mer om dette.

Nå som du har lært mer om virkemiddelbruk i reklamefilm, skal du få se en reklamefilm fra Statens vegvesen. Tenk over det følgende:

  • Hvilke virkemidler benyttes i denne reklamefilmen?
  • Vi har tre retoriske appellformer som kan brukes til å overbevise andre. Den første kalles etos, som appellerer til troverdighet. De to andre appellformene er logos, som står for sak og fakta, og patos, som spiller på mottakernes følelser. Kommer de retoriske appellformene til uttrykk i reklamefilmen fra Statens vegvesen?
CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 11.01.2021

Læringsressurser

Utvikle markedskommunikasjon