Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 1

Journalistikk

Journalistikk er informasjon om noe som faktisk finnes eller noe som faktisk har hendt. Derfor må journalisten vurdere informasjon fra kilder på en kritisk måte. Journalisten har et viktig samfunnsoppdrag på vegne av folket og må følge presseetiske regler.

Presseetikk

I Norge har pressen en fri stilling, men den underkaster seg egne presseetiske regler. Vær Varsom-plakaten beskriver medienes samfunnsansvar, journalistens forhold til kildene, og regler for publisering.

Læringsressurser

Presseetikk