Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering i emnet presseetikk

Hva kan du om presseetiske regler, pressens selvjustis og hvorfor det er viktig med et tydelig skille mellom journalistikk og markedskommunikasjon?
Hånd som trykker på et digitalt vektsymbol. Foto / digital illustrasjon.

Læringsmål

Når du har jobbet med dette emnet, bør du

  • vite hva presseetikk er og ha kjennskap til Vær Varsom-plakaten og PFU

  • kunne peke på sterke og svake sider ved prinsippet om medienes selvjustis

  • forstå hvorfor kildevern i noen tilfeller er nødvendig

  • kunne reflektere over etiske problemstillinger som oppstår når en journalist bruker utradisjonelle arbeidsmetoder

  • kunne drøfte i hvilken grad uklare skiller mellom journalistikk og markedsføring svekker nyhetsmedienes troverdighet

Viktige begreper i emnet presseetikk

Her er en oversikt over noen viktige begreper som du bør kunne:

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 04.11.2022

Læringsressurser

Presseetikk