Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kildeetikk og journalistisk integritet

Den unge journalisten Frank opplever en etisk utfordrende situasjon når han blir bedt om å utføre et oppdrag. Hva ville du ha gjort dersom du var Frank?

Oppgave 1

Se filmen. En ung journalist får i oppdrag å dekke en sak i den kommunen han har vokst opp i.

Hvilke etiske dilemmaer er det journalisten Frank står overfor når han skal dekke saken om utbygging av vindkraftverk i Ytenes?

Begrunn svaret ditt med henvisning til paragrafer i Vær Varsom-plakaten som handler om bruk av kilder og journalistisk integritet.

Pressens faglige utvalg: Vær Varsom-plakaten

Oppgave 2

Diskuter med en medelev om det er rett eller galt av redaksjonssjefen å sende Frank ut på dette oppdraget.

Oppgave 3

Frank er usikker på hvordan han skal vinkle saken. Nå skal du hjelpe ham.

Skriv saken om utbygging av vindkraftverk i Ytenes slik du mener Frank burde ha gjort det.

Begrunn den vinklingen du har valgt, og måten du har valgt å bruke kildene på.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 15.02.2023

Læringsressurser

Presseetikk