Hopp til innhold

Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag (HS-BUA vg2)

Arbeidsplasser for barne- og ungdomsarbeideren

En barne- og ungdomsarbeider kan arbeide på ulike arbeidsplasser. Det kan for eksempel være barnehage, skole, skolefritidsordning/SFO, fritidsklubb, barneboliger og avlastningsboliger.

Barnehage, skole og SFO

Omsorg, tilsyn og opplæring av barn og unge hører inn under oppvekstsektoren. Barnehage, skole og skolefritidsordning er eksempler på arbeidsplasser innen oppvekstsektoren.

Læringsressurser

Barnehage, skole og SFO