Hopp til innhold

Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag (HS-BUA vg2)

Arbeidsplasser for barne- og ungdomsarbeideren

En barne- og ungdomsarbeider kan arbeide på ulike arbeidsplasser. Det kan for eksempel være barnehage, skole, skolefritidsordning/SFO, fritidsklubb, barneboliger og avlastningsboliger.

Dag- og fritidstilbud

Mange kommuner har dag- og fritidstilbud tilpasset ulike alders- og brukergrupper. Noen av stedene tilbyr aktiviteter på dagtid, mens andre har åpent utenom normal skole- og arbeidstid.

Læringsressurser

Dag- og fritidstilbud