Hopp til innhold

Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag (HS-BUA vg2)

Arbeidsplasser for barne- og ungdomsarbeideren

En barne- og ungdomsarbeider kan arbeide på ulike arbeidsplasser. Det kan for eksempel være barnehage, skole, skolefritidsordning/SFO, fritidsklubb, barneboliger og avlastningsboliger.

Bolig- og institusjonstjenesten

Boliger og institusjoner med heldøgns omsorgs- og pleietjenester innebærer behov for personale på jobb både på dag, kveld og natt. Det er mange ulike former for helseinstitusjoner, og arbeidsoppgavene er varierte.

Læringsressurser

Bolig- og institusjonstjenesten