Hopp til innhold

Fagstoff

Å arbeide på ungdomshjem

Ungdomshjem er en barnevernsinstitusjon for ungdom. Den gir daglig omsorg til barn og unge som for kortere eller lengre tid trenger å bo utenfor eget hjem. I denne episoden av serien Helene sjekker inn får du et innblikk i hvordan det er å bo og arbeide på et ungdomshjem.

Utfordringer til deg

  1. Hvilke årsaker kan det være til at ungdom har behov for å bo på ungdomshjem?

  2. Hva er målet for ungdomshjemmet?

  3. Hvorfor er det viktig at ungdommene har tillit til deg?

  4. Hvordan kan du som fagarbeider skape gode relasjoner til ungdom?

  5. Hva er en tiltaksplan?

  6. Hvordan kan tette bånd i et ungdomshjem gi utfordringer?

Motivasjon

Diskuter de følgende punktene med en eller flere medelever.

  1. Det å oppleve medbestemmelse, mestring og tilhørighet er viktige faktorer for motivasjon. Ungdom som kommer til en ungdomsinstitusjon, kan ha hatt negative opplevelser på disse områdene. Hvordan kan du som fagarbeider støtte ungdommers motivasjon til å delta i meningsfylte aktiviteter i hverdagen?

  2. Rutiner er en viktig del av motivasjon. På hvilke måter kan rutiner bidra til motivasjon?

Relatert innhold

De fleste har en klar oppfatning om hva motivasjon er, og hva som skaper motivasjon. Motivasjon er når du er engasjert i en aktivitet.

Forskning har vist at barn som har opplevd omsorgssvikt, har økt risiko for fysiske og psykiske utfordringer senere i livet.

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 31.05.2022

Læringsressurser

Bolig- og institusjonstjenesten