Hopp til innhold

Fagstoff

Store små mennesker

Endringer i livet er ikke alltid like enkle. I denne filmen kan du se hvordan bestevennene Balder og Haakon takler overgangen fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling i barnehagen, og hvordan de voksne i barnehagen jobber for å løse utfordringene som oppstår.

Utfordringer til deg

 1. Store små mennesker er en film om vennskap.

  1. Hva betyr det for deg å ha en venn?

  2. Hvilken betydning har vennskap i ulik alder?

  3. Hva kan vi gjøre for å ta små barns vennskap på alvor?

 2. Hvilke overganger husker du best fra din egen oppvekst?

 3. Hvilke utfordringer oppstår for Balder og Haakon når de kommer på storbarnsavdelinga?

 4. Hva tror du kan være årsaken til at guttenes atferd endrer seg når de kommer sammen med de store barna?

 5. Filmen har bevisst forsøkt å vise barns perspektiv.

  1. Hva kan du gjøre for å ta andres perspektiv?

  2. Hva bidrar det til for andre at du klarer å ta deres perspektiv?

 6. Hva kan du som fagarbeider gjøre for at overganger mellom avdelinger eller fra barnehage til skole blir en god og trygg opplevelse for barna? Diskuter i grupper og i klassen.

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan og Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 18.03.2023

Læringsressurser

Barnehage, skole og SFO