Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Reindrift

Reinsdyr har vært en viktig naturressurs helt siden istida. Reindriftsnæringa har lange tradisjoner. Dette emnet handler om reindrifta og hvordan næringa drives i dag. Du lærer om reinsdyret og arbeidsoppgavene til den som driver med rein.

Å arbeide med rein – siiddastallan

Dette emnet handler om ulike arbeidsoppgaver knyttet til reindrifta: merking, gjeting og flytting av flokken. Du lærer også om samiske ord knyttet til reindrifta. Arbeidet foregår utendørs i samspill med naturen.

Læringsressurser

Å arbeide med rein – siiddastallan