Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Reindrift

Reinsdyr har vært en viktig naturressurs helt siden istida. Reindriftsnæringa har lange tradisjoner. Dette emnet handler om reindrifta og hvordan næringa drives i dag. Du lærer om reinsdyret og arbeidsoppgavene til den som driver med rein.

Om reinen – boazu

Hva spiser egentlig reinen? Hvorfor trekker den mellom ulike beiteområder? I dette emnet lærer du om tamrein og villrein og om reinens biologi, atferd og forplantning. Du lærer også en del samiske ord og uttrykk som brukes om reinen.

Læringsressurser

Om reinen – boazu