Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Reindrift

Reinsdyr har vært en viktig naturressurs helt siden istida. Reindriftsnæringa har lange tradisjoner. Dette emnet handler om reindrifta og hvordan næringa drives i dag. Du lærer om reinsdyret og arbeidsoppgavene til den som driver med rein.

Reindriftas husholds- og ressursgrunnlag

Reindriftssamene har lange tradisjoner for å utnytte hele reinsdyret til mat, klær og nyttegjenstander. I dette emnet lærer du om produkter som kan skapes med utgangspunkt i reindrifta. Det er mye mer enn bare kjøtt og skinn. Reinen er en allsidig ressurs.

Læringsressurser

Reindriftas husholds- og ressursgrunnlag