Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Reindrift

Reinsdyr har vært en viktig naturressurs helt siden istida. Reindriftsnæringa har lange tradisjoner. Dette emnet handler om reindrifta og hvordan næringa drives i dag. Du lærer om reinsdyret og arbeidsoppgavene til den som driver med rein.

Ei bærekraftig reindrift

Hva menes med bærekraftig utvikling i et norsk perspektiv og i perspektiv av samisk reindrift? I dette emnet lærer du om hvordan kravene til bærekraftig reindrift kan forstås og oppfylles.

Læringsressurser

Ei bærekraftig reindrift