Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Reindrift

Reinsdyr har vært en viktig naturressurs helt siden istida. Reindriftsnæringa har lange tradisjoner. Dette emnet handler om reindrifta og hvordan næringa drives i dag. Du lærer om reinsdyret og arbeidsoppgavene til den som driver med rein.

Reindrift i de arktiske områdene

Reindrift drives i 28 regioner i ni land i de arktiske områdene. I Norge har reindriften sitt opphav hos den samiske befolkningen fra Finnmark i nord til Hedmark i sør.

Læringsressurser

Reindrift i de arktiske områdene