Hopp til innhold

Oppgave

Hva kan du om reinens biologi?

Vi har både villrein og tamrein i Norge. Vet du hvordan de lever? Test deg selv!

Sist faglig oppdatert 16.12.2016
Skrevet av IMGEira

Læringsressurser

Om reinen – boazu

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter