Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Bygninger, motorer, maskiner og redskap

I alle naturbruksyrkene har vi behov for kunnskap om bygninger, maskiner og ulike typer redskap. Både utstyr og bygninger trenger ettersyn og vedlikehold. Utstyret vi bruker, varierer fra produksjon til produksjon. Du finner derfor mer om bygninger og redskap i emnene om de ulike yrkene.

Motorsaga – bruk og vedlikehold

Det meste av tømmeret som avvirkes i Norge, felles med hogstmaskin. Motorsaga er likevel fortsatt et viktig og nødvendig arbeidsredskap. I dette emnet lærer du om vedlikehold av motorsaga og hvordan du bruker saga på en sikker måte.

Læringsressurser

Motorsaga – bruk og vedlikehold