Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Bygninger, motorer, maskiner og redskap

I alle naturbruksyrkene har vi behov for kunnskap om bygninger, maskiner og ulike typer redskap. Både utstyr og bygninger trenger ettersyn og vedlikehold. Utstyret vi bruker, varierer fra produksjon til produksjon. Du finner derfor mer om bygninger og redskap i emnene om de ulike yrkene.

Bygninger og anlegg

Dette emnet gir deg en oversikt over de ulike bygningene og installasjonene som brukes i de ulike naturbruksproduksjonene. Vi trenger bygninger til dyrehold, lagring av varer og til oppbevaring av utstyr og redskap. Bygningene har behov for ettersyn og vedlikehold.

Læringsressurser

Bygninger og anlegg