Hopp til innhold

Fagstoff

Vedlikehold av bygninger

Vedlikehold av bygninger er en stor og viktig arbeidsoppgave gjennom hele året. Mange av disse oppgavene må legges til bestemte tider av året.
En mann står bøyd mot ei åpen garasjedør og jobber med verktøy. Ei sag og et vaterpass står bak ham. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vedlikehold av bygninger

Det enkle, daglige vedlikeholdet er ofte det viktigste. Dette består av ettersyn og mindre reparasjoner.

Bygninger som er i daglig bruk, er enklest å ha kontroll på. Bygninger som ligger langt unna og som brukes mindre, som seterhus og jaktbuer, står ofte ubrukt deler av året. Da kan skader bli store før de oppdages.

Eksempler på vedlikeholdsoppgaver

Tak og takrenner

Nærbilde av en takstein hvor en bit har brukket av slik at man ser ned på treverket under. Foto.

Det er viktig at takdekket er helt og uten skader, slik at vann ikke kan trenge inn. Videre må takrenner og nedløpsrør være hele og åpne.

Snømåking på tak

I områder med mye snø om vinteren må vi alltid vurdere om snøen må fjernes fra taka. Et tykt lag med snø veier mye, særlig når det blir mildvær og snøen blir våt.

Treverk

Brun trestokk som går delvis i oppløsning. Foto.

Dersom treverk blir utsatt for fuktighet, råtner det. Råteskader kan bli store og kostbare. En viktig del av vedlikeholdsarbeidet er derfor å sjekke at det ikke er lekkasjer i rør, kraner, vannslanger og avløp. Vi må også sørge for at vann i rør ikke fryser om vinteren.

Treverk som blir utsatt for vær og vind, må beskyttes med maling eller andre belegg som hindrer fuktighet. Trehus må jevnlig males etter hvert som det oppstår slitasje.

Åpen ventil i en hvit panelvegg innendørs. Foto.

Lufting og ventilasjon

Lufting er viktig for å unngå kondens og fukt i hus. Ventiler kan utformes på mange ulike måter. Dersom det dannes mye fukt i en bygning, kan vi bedre ventilasjonen ved hjelp av vifter.

I rom og bygg uten oppvarming der det også går vannledninger, kan det være nødvendig å stenge ventiler om vinteren for å hindre at vann fryser.

Voksen kvinne som åpner et sikringsskap. Foto.

Elektriske anlegg

Støv og manglende reingjøring av elektriske komponenter er ofte brannårsak. Vanlige feil er:

 • manglende deksel

 • åpne dører til sikringsskap

 • støvete motorer i ventilasjonsanlegg

 • feilplasserte varmelamper

 • skadde skjøteledninger

Som eier eller bruker er du ansvarlig for å holde regelmessig tilsyn, kontrollere at alt elektrisk utstyr er i orden og å skaffe fagfolk til å utbedre feil og mangler.

Kravet om regelmessig tilsyn av elektriske anlegg og brannvarslingsanlegg gir deg som eier plikt til å sørge for at det blir gjennomført.

Våren og sommeren

Når våren og varmen melder seg, må vi klargjøre for ny produksjonssesong. Det er viktig å få reparert småskader med en gang:

 • fjerne stengsler fra vinteren
 • åpne vannkraner
 • lufte ut
 • se etter skader på takstein og takrenner og reparere dem
 • sjekke for andre skader etter snø og vinterstormer

Større reparasjoner og arbeider må planlegges:

 • malingsarbeid
 • større utskiftinger
 • andre typer utvendig vedlikehold

Utvendige arbeidsoppgaver er ofte væravhengige, og aktiviteten må tilpasses det. Når det er snakk om større arbeider, trenger vi kanskje å leie inn fagarbeidere for å få utført dem.

Høsten

Høsten er tida for å klargjøre hus til vinteren:

 • Tak og vinduer må sikres før vinterstormene.
 • Takrenner må reingjøres.
 • Nedløpsrør må være åpne for å ta unna store nedbørsmengder.
 • Vannkraner må tømmes og stenges i kjellere og uisolerte hus.
 • Ventiler må stenges for å hindre at kald luft og uønskede smådyr kommer inn.

Vinteren

Vinteren kommer med snø, noe som kan skade bygninger:

 • Snø må fjernes fra tak på hus og hytter. Å måke av taket kan hindre overbelastning og skader.
 • Ettersyn og eventuelt tining av frosne vannrør og kraner er nødvendig for å unngå vannskader til våren.

Reparasjoner og vedlikeholdsarbeid innendørs legges ofte til sein høst og vinter. Da er det færre arbeidsoppgaver utendørs.

Maling av hus

En stige står lent mot en rød vegg som er halvveis malt på nytt. Foto.

Malingsarbeid er gjerne noe du kan gjøre selv. Du må forberede arbeidet grundig:

 • Dersom veggen er behandlet fra før, må du ta hensyn til hvilken maling som har vært brukt.
 • Kanskje veggen bør vaskes?
 • Gammel maling må skrapes bort og råteskade utbedres før du kan starte malinga.
 • Nytt trevirke må være helt tørt før du maler.
 • Malingsarbeid er ofte forbundet med arbeid i høyden. Til enkle oppgaver kan en god stige være tilstrekkelig, men ved større arbeider i høyden bør du sette opp et stillas.
 • Bruker du innleid arbeidskraft til malingsarbeidet, må du sette deg inn i forskrifter for bruk av stillas og for arbeid i høyden.

Tenk gjennom

Har du vært med på å gjennomføre vedlikehold? Hva slags oppgaver jobbet du med?

Oppgave

Se over en bygning. Sjekk punktene som er nevnt i artikkelen. Er det noe behov for vedlikehold på bygningen? Er dette arbeid dere kan gjøre selv, eller er det arbeid som må settes bort til bygningskyndige?

CC BY-SASkrevet av Kjell Ryland.
Sist faglig oppdatert 03.06.2022

Læringsressurser

Bygninger og anlegg