Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Bygninger, motorer, maskiner og redskap

I alle naturbruksyrkene har vi behov for kunnskap om bygninger, maskiner og ulike typer redskap. Både utstyr og bygninger trenger ettersyn og vedlikehold. Utstyret vi bruker, varierer fra produksjon til produksjon. Du finner derfor mer om bygninger og redskap i emnene om de ulike yrkene.

Motorer og maskiner

I dette emnet lærer du om ulike motortyper. I tillegg lærer du om noen maskiner som er vanlige i flere av naturbruksyrkene. I læreplanen står det at du skal kunne foreta enkelt ettersyn, vedlikehold og enkle reparasjoner.

Læringsressurser

Motorer og maskiner