Hopp til innhold

Fagstoff

ATV og snøskuter

Til lettere transportoppdrag er ATV og snøskuter egnede kjøretøyer. Men det er strenge regler for kjøring i utmark. Opplæring før bruk er nødvendig for å unngå ulykker.
Mann kjører ATV. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

ATV

ATV er et lett kjøretøy som kan brukes nær sagt overalt, både på veier og i terrenget. Kjøretøyet er spesielt egnet til mindre og lettere transportoppgaver både til arbeid og fritid. En ATV er utstyrt med brede hjul og lavt lufttrykk, noe som gjør at den flyter godt på bløtt underlag. Vanlig utstyr kan være tilhenger for tømmer eller kasse, transportkasse på maskinen eller seter for persontransport.

Det er restriksjoner på bruken av ATV i utmark, så her må du kjenne til de reglene som gjelder. Skal du bruke ATV på vei, må kjøretøyet være godkjent/registrert, og du må ha sertifikat tilpasset størrelse og hastighet. Det er mange ulykker med ATV, så kunnskap og opplæring før bruk er nødvendig.

Snøskuter

Snøskuter har vært brukt i Norge i lang tid. Reindriftssamene var blant de første som benyttet seg av snøskuter i yrkesmessig sammenheng. Siden har kjøretøyet blitt populært overalt der man har transportbehov på snøføre, det kan være transport til hytta, redningstjeneste, oppsynstjeneste i fjellet eller andre former for person- eller varetransport.

Det har skjedd en del ulykker med snøskuter. God opplæring og kunnskap om sikker bruk er nødvendig før du kjører snøskuter på egen hånd. Det er også viktig at du tar hensyn til vegetasjon, dyreliv og andre mennesker når du ferdes i naturen på snøskuter, og det er strenge restriksjoner på bruken av snøskuter i utmarka eller på fjellet. Du må kjenne til reglene for bruk og innhente tillatelser der det er nødvendig.

Mann kjører snøskuter ved siden av en reinflokk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Kjell Ryland.
Sist faglig oppdatert 22.10.2018

Læringsressurser

Motorer og maskiner