Hopp til innhold

Fagstoff

Start og stopp av forbrenningsmotorer

Det er viktig å sjekke motoren før oppstart. De viktigste kontrollpunkta er beskrevet i instruksjonsboka. Motoren bør også sjekkes etter bruk. Jevnlig ettersyn forlenger motorens levetid.

Sjekkpunkt før oppstart

Før vi starter motoren, er der noen punkt vi må kontrollere. Denne kontrollen er viktig for å unngå unødig stans eller driftsproblemer. Kanskje vi kan oppdage feil og mangler som kan føre til skader på motoren eller i verste fall på mennesker. Bruk instruksjonsboka i starten.

Motorolje

Her kontrollerer vi oljemengden i bunnpanna med en peilepinne. Oljenivået skal være mellom maks- og minimumsmerket på peilepinnen.

Kjølevæske

De fleste større motorer har væskekjøling. Her kontroller vi væskemengden i ekspansjonstanken, eller på radiatoren på eldre motorer. Du må aldri skru av radiatorlokket på en varm motor, da varm kjølevæske/damp kan gi brannskader.

Luftkjøling

På små motorer, og større motorer med luftkjøling, kontroller vi at kjøleribbene på motoren er reine. Støv og skitt her kan føre til dårligere kjøling.

Drivstoff

På de fleste større motorer leser vi av drivstoffnivået på instrumentpanelet. På mindre motorer, og dersom vi er usikre, kan vi kontrollere nivået ved å åpne lokket på tanken og eventuelt peile med en rein stav. Pass på at det ikke er åpen ild i nærheten når du åpner lokket.

Motor i en snøscooter. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Lekkasjer og andre sjekkpunkt

Se etter oljelekkasjer og lekkasjer fra kjølevæske og brenselanlegg. Her kan vi forebygge maskinhavari og i verste fall brann i motoren. Defekte kilereimer og eventuelle løse deler er også viktige kontrollpunkt.

Undersøk

Bruk instruksjonsboka til et kjøretøy eller en maskin som finnes på skolen. Finn sjekkpunkta som gjelder.

Også båtmotorer må sjekkes før oppstart

Oppstart av bensinmotorer

Mindre bensinmotorer, som påhengsmotor og motorsag, startes ofte med startsnor. Kjøretøymotorer og andre litt større motorer har elektrisk startmotor. Her må vi trykke inn en bryter eller vri om en startnøkkel for å få start.

Startmotoren får strøm fra batteriet. Hvis motoren er kald, trenger bensinmotoren litt ekstra konsentrert blanding, og bensinmengden i startøyeblikket kan økes ved hjelp av choken.

Små motorer har ofte en pumpemekanisme for å pumpe inn litt ekstra bensin før start. De fleste motorer har en stoppmekanisme som må stilles i startposisjon. Denne brukes også for å stoppe motoren.

Oppstart av dieselmotorer

Dieselmotorer startes med elektrisk startmotor ved hjelp av en bryter eller startnøkkel. I dieselmotoren selvantenner brenselet, noe som krever litt oppvarming i forbrenningsrommet før start, spesielt ved kald motor. Det er enten glødeplugger eller en gløde-spiral som varmer opp lufta som brukes i forbrenninga. Riktig bruk av forvarming sparer batteriet og gir lettere start.

Når du skal stanse motoren, vrir du nøkkelen tilbake til utgangsposisjonen, eller du drar i stopphendelen til motoren stanser.

Motorer med turbolader skal alltid gå tre–fire minutter på tomgang før den belastes med høyt turtall. Den skal gå to minutter på tomgang før den stanses. Dette sikrer effektiv smøring av turboladeren.

Les alltid instruksjonsboka for å finne den rette prosedyren for den aktuelle motoren.

Dashbord i traktor. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Dashbordet

På dashbordet – instrumentpanelet – er det varsellamper som informerer deg om tilstanden i motoren. Vær ekstra oppmerksom på lampen for motorolje som skal slokne like etter oppstart. Dersom den lyser rødt under kjøring, må du stoppe motoren øyeblikkelig og finne feilen.

Alle lamper som lyser rødt, varsler fare. Stans motoren og undersøk hva som kan være galt. Lamper med gult lys varsler at noe nærmer seg, det kan være drivstofftanken som snart er tom. Du må undersøke feil og rette opp.

Les instruksjonsboka for å gjøre deg kjent med hva instrumentene betyr, og hvordan du skal reagere.

CC BY-SASkrevet av Kjell Ryland.
Sist faglig oppdatert 23.10.2017

Læringsressurser

Motorer og maskiner