Hopp til innhold

Fagstoff

Lager og verksted i naturbruksnæringene

Naturbruksnæringene har ofte et stort behov for lagerplass, avhengig av hvilken type næring eller produksjon de driver.
Traktor i garasje. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Gjødsellager

Gjødselkum. Foto.

De fleste husdyrproduksjoner trenger et gjødsellager. Siden vi ikke kan spre husdyrgjødsel på jordet om vinteren, må lageret være stort nok for gjødselproduksjonen gjennom åtte måneder. Lageret må ikke ha lekkasjer, og det må sikres slik at ikke barn eller voksne kan falle nedi. Tanker og siloer utendørs må sikres med et minst 1,5 m høyt gjerde eller tilsvarende.

Fôrlager

Driftsbygning med silo. Foto.

Innenfor husdyrproduksjonene må vi ha lager til kraftfôr og noen til grovfôr. Kraftfôr lagres gjerne i siloer (store tanker av plast eller stål). Gras til surfôr lagres i store baller, rundballer og firkantballer, eller i siloer av betong eller stål. Siloer kan være tårnsiloer eller liggende plansiloer (betong). Lageret for surfôr må ha oppsamling av pressaft. Graden av mekanisering bestemmer hvilken lagringsmetode som skal nyttes. Plansiloer er lettest å mekanisere, og de har svært stor kapasitet under høstinga.

Stillestående fôrkutter i silo. Foto.

Skal vi tørke gras til høy, krever det ofte at vi har innendørs tørking, låvetørke. Det mest vanlige er å fortørke graset ute på bakken i en til to dager for å få bort det meste av vannet, samle det sammen og transportere det inn på ei låvetørke. Her blir det fortørka graset tørket ferdig ved hjelp av luft fra kraftige elektriske vifter. Låvetørking er en kostbar metode. Å varme opp tørkelufta ved hjelp av et solfangertak kan gi kortere tørketid og dermed spare kostnader til elektrisk kraft.

Kornlager

Sol gjennom vinduer inn på hauger av korn i et kornlager. Foto.

Før korn kan lagres over tid, må det vanligvis tørkes. Avhengig av været og hvor vi dyrker korn i Norge, er innholdet av fuktighet ved høsting så høyt at kornet må tørkes i ei korntørke, enten kaldluftstørke (mest vanlig) eller varmluftstørke. I ei varmluftstørke må lufta varmes opp ved hjelp av et varmeaggregat, i kaldluftstørker brukes uteluft uten oppvarming. Vanninnholdet må reduseres slik at ikke bakterier, sopp eller smådyr kan ødelegge kornet under lagringa. Det er òg nødvendig å kjøre luft gjennom kornmassen for å unngå varmgang.

Temperaturen og fuktigheten i kornet ved høsting er avgjørende. Kraftige elektriske vifter transporterer luft inn i kornmassen via luftekanaler. Etter at tørkinga er avsluttet, blir kornmassen lagret videre på tørka fram til kornet kan leveres til mottakere (møller). Kvaliteten på kornet ved levering må være god. Spesielt er mugg farlig. Dersom dårlig korn brukes til dyrefôr, kan det gi dyra dårlig appetitt og i verste fall føre til sjukdom og kasting (fosterdød). Har du mugg i matkornet, får du ikke levere det.

Potet og grønnsaker

Mange gulrøtter. Foto.

Planteproduksjoner som potet- og grønnsaksproduksjon må ha gode lagringsforhold dersom varene skal lagres en periode. Rett temperatur og luftfuktighet er viktig, med godt isolerte hus, kjøleanlegg for å holde rett temperatur og gjerne med utstyr for luftfukting. Slike lager er ofte kombinert med pakkrom med utstyr for sortering og pakking.

Maskiner og redskap

Gjødselspreder. Foto.

Maskiner og redskap utgjør en svært stor kapital i de fleste naturbruksnæringer. Mange maskiner brukes ei kort tid i året, resten av tida står de ubrukt. Kontakt med gjødsel, salt, gras og andre stoffer gjør at grundig vasking og beskyttelse er viktig for å unngå korrosjon og andre skader på maskinene. En funksjonell vaskeplass og hus for lagring og vedlikehold av maskinene bidrar til økt driftssikkerhet og lengre levetid for maskinene. Vedlikehold og reparasjoner er gjerne vinterarbeid, så oppvarming av verkstedsrom er viktig for å gi et godt arbeidsmiljø. Verkstedsrom skal være godkjent for varme arbeider (sveis, vinkelsliper).

Tenk gjennom

Hva slags lager og verkstedsbygg er vanlig i de naturbruksnæringene du kjenner til?

CC BY-SASkrevet av Kjell Ryland.
Sist faglig oppdatert 03.06.2022

Læringsressurser

Bygninger og anlegg