Hopp til innhold

Fagstoff

Felling av tre

Når vi skal felle et tre, er det viktig at vi planlegger og forbereder oss godt. God planlegging gir bedre resultat og øker sikkerheten. Vi må alltid vurdere risikoen før vi begynner på arbeidet.
Mann i verneutstyr sager et tre med motorsag. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Se video på Youtube om hvordan du feller et tre på en trygg og god måte.

Planlegging før felling

Før du starter selve fellinga, skal du

 • vurdere hellinga på treet
 • se om kvister og greiner står skeivt på stammen
 • vurdere vindretning og vindstyrke
 • se om andre trær henger fast i treet du skal felle
 • se om treet har tørr eller råtten topp som kan falle ned når det begynner å falle
 • forsikre deg om at det er fri bane der treet skal falle

Oppkvisting før felling

Når du kvister treet før felling, skal du arbeide med saga parallelt med skuldrene. Da går eventuelle kast ikke mot kroppen. Sag alltid ovenfra og nedover.

Når du er ferdig med å kviste opp, rydder du vekk kvister fra arbeidsområdet du trenger til fellinga. En ryddig arbeidsplass er en sikker arbeidsplass!

Retrettvei

Planlegg retrettveien, og rydd den om nødvendig. Retrettveien går på skrå bakover i forhold til felleretninga. Hit går du når treet begynner å falle. Stå aldri ved stubben og se på at treet faller! Dersom rotenden slår opp når treet treffer bakken, blir du truffet med stor kraft. Sitter saga fast i stubben når treet faller, la den sitte fast og gå unna!

Felleskjær og brytekant

Sagskjær ved trefelling. Figur
Åpne bilde i et nytt vindu

Figuren over viser hvordan du feller treet.

 1. Start med å legge overskjæret. Det skal gå på skrå nedover på den sida du planlegger at treet skal falle mot.
 2. Sag deretter underskjæret rett inn til det treffer enden på overskjæret.
 3. Nå har du et felleskjær eller felleskår. Åpninga på dette skal være mellom 60 og 90 grader. Felleskjæret skal gå ca. 1/4 inn i stammen.
 4. Hovedskjæret skal være i samme høyde som der overskjær og underskjær møtes.


  Brytekanten er den stripa av ved som er mellom felleskjæret og hovedskjæret, der pila på figuren peker. Denne holder treet under kontroll, og skal ikke sages av!


  Brytekanten skal normalt være jevntykk og ha en bredde på ca. 8–10 prosent av diameteren på treet. På svært grove trær bør den likevel ikke være tykkere enn 4–5 cm.

 5. I filmen øverst på sida blir det brukt en kile. Andre hjelpemidler som ofte benyttes under hogst, er fellespett og trampejern.

Brytekanten fungerer som et hengsel og styrer treet i den retninga du har tenkt. Det er viktig med et åpent felleskjær. Da har du litt tid før overskjæret møter underskjæret, brytekanten ryker og treet så godt som er i bakken.

Husk å trekke deg unna når treet begynner å falle!

Sager du over brytekanten, har du ikke kontroll over treet, og det kan falle i hvilken retning som helst. Det er en svært farlig situasjon.

CC BY-SASkrevet av Hallstein Berre.
Sist faglig oppdatert 27.11.2017

Læringsressurser

Motorsaga – bruk og vedlikehold