Hopp til innhold

Fagstoff

Bruk av motorsag – arbeidsteknikk og sikkerhet

Motorsaga er et nyttig, men farlig redskap. Det er viktig å vurdere risiko og å tenke sikkerhet. Opplæring i å bruke motorsaga på en riktig og sikker måte, slik at vi unngår skader og farlige situasjoner, er svært viktig. Feil bruk kan utsette både deg og andre for fare.
Motorsag. Foto
Åpne bilde i et nytt vindu

Se foredrag fra Skogbrukets HMS-utvalg om riktig og sikker hogst. (YouTube.com)

Bruk av motorsaga

Det er viktig å lære seg å bruke motorsaga på en riktig og sikker måte slik at vi unngår skader og farlige situasjoner. Motorsaga er et farlig arbeidsredskap. Feil bruk kan utsette både deg og andre for fare. Du skal bruke personlig verneutstyr, og sagas verneutrustning skal være i orden.

De ulike arbeidsoperasjonene felling, kvisting og kapping krever at du har kjennskap til:

 • Felling

  • hva du må planlegge
  • hvordan du legger felleskjær
  • hvordan du utfører hovedskjær
  • hva som er risikofaktorene
  • hvordan du tar hånd om sikkerheten
 • Kvisting

  • riktig arbeidsteknikk
  • risikofaktorer
  • hvordan du tar hånd om sikkerheten
 • Kapping

  • hvilken risiko spenn i stokken utgjør
  • hvordan du tar hånd om sikkerheten

Øve, øve, øve

Du kan ikke lese deg til hvordan du bruker motorsaga. For å bli god må du øve.

I begynnelsen skal du alltid være sammen med en instruktør.

Kastfare

Vær oppmerksom på kastfaren når du bruker motorsaga. Sager du med øvre halvdel av sverdspissen, får du slag på saga. Da vil kjedebremsen løse ut og stoppe kjedet. MEN: Dersom du arbeider på en måte som gjør at du får slaget rett mot deg, og avstanden mellom sag og f.eks. hode er kort, treffer kjedet deg før kjedebremsen har stoppet kjedet.

Illustrasjon med motorsag og advarsel om risiko for kast på sverdspiss. Bearbeidet foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vurder risiko!

Motorsag. Foto

Fare for kast: når du bruker sverdspissen

Fastfelling: når treet blir hengende i andre trær

Spjæring: når stammen kløyves på langs

Spenn: når du kapper stokk

Slitasje: når du har feil arbeidsstilling

Kjenner du sikkerhetsfunksjonene på saga? Har du ditt personlige verneutstyr i orden?

Gå gjennom presentasjonen "Motorsag og sikkerhet".


Fastfelling og spjæring

Det er stor risiko knyttet til fastfelling og spjæring.

Fastfelling vil si at treet du feller, henger seg fast i andre trær og ikke lander på bakken. Denne filmen viser hvordan du kan løse problemet på en sikker måte.

Se YouTube-film og lær hva du kan gjøre ved fastfelling.

Spjæring vil si at trestammen sprekker på langs. Dette utgjør en stor risiko for skade.

Se YouTube-filmen og lær hvordan du kan forhindre spjæring.

Relatert innhold

Motorsaga revolusjonerte skogsarbeidet fra rundt 1950 på samme måten som hogstmaskinene gjorde det fra rundt 1980.

CC BY-SASkrevet av Hallstein Berre.
Sist faglig oppdatert 11.01.2019

Læringsressurser

Motorsaga – bruk og vedlikehold