Hopp til innhold

Fagstoff

Vedlikehold av motorsag

Hvis du passer godt på motorsaga, har du den lenge, og den fungerer bedre. Her kan du se de viktigste punktene som inngår i jevnlig vedlikehold og ettersyn.

Historia til motorsaga

Ønsket om å slippe det harde manuelle hogstarbeidet, samt å øke produksjonen for hver skogsarbeider, var drivkraften bak utviklinga av motorsaga. Mange ulike, og mer eller mindre vellykkete utgaver, dukket opp på starten av 1900-tallet. De første noenlunde brukbare sagene ble laget av de tyske firmaene Dolmar og Stihl rundt 1930. Dolmar kom i 1927 med det som trolig er verdens første bærbare motorsag. Fram mot ca. 1950 var det tomannssager som dominerte. Den første brukbare enmannssaga ble laget av norske JOBU med JOBU Senior (ca. 18 kg) i 1948. Den ble etterfulgt av JOBU Junior (ca. 11 kg) i 1951, og var den som virkelig åpnet veien inn i de dype skogene for motorsaga. De nordiske og tyske produsentene har hele tida ligget langt framme når det gjelder å utvikle motorsaga. Lettere, sterkere og sikrere er stikkord som beskriver utviklinga de siste 50 åra.

Moderne motorsag

Ei moderne motorsag beregnet for profesjonell bruk veier ca. 5–6,5 kg. Motorstørrelsen er 50–60 cm3. Til mindre krevende arbeidsoppgaver kan du velge ei noe mindre og lettere sag.

Gammel og ny motorsag ligg på betonggulv. Foto
Åpne bilde i et nytt vindu

Motorsaga revolusjonerte skogsarbeidet fra rundt 1950 på samme måte som hogstmaskinene gjorde det fra rundt 1980. Fortsatt brukes motorsag til ulike arbeidsoppgaver, både av den profesjonelle skogsarbeideren og av gardbrukeren. Det er også mange som bruker motorsaga til vedhogst og annet småarbeid.

Huskelappen

  • Motorsaga kom ca. 1950.
  • Motorsaga betydde mindre hardt manuelt arbeid.
  • Ei moderne sag veier omtrent fem kg.
  • Bruk alltid foreskrevet verneutstyr!
  • Bli kjent med saga. Vær nøye med vedlikeholdet.
  • Lær deg å bruke motorsaga på en trygg og sikker måte.


Relatert innhold

Motorsaga er et av de aller farligste arbeidsredskapa du bruker. Lær deg å bruke motorsaga på en sikker måte!

CC BY-SASkrevet av Hallstein Berre.
Sist faglig oppdatert 22.10.2018

Læringsressurser

Motorsaga – bruk og vedlikehold