Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Akvakultur

Oppdrettsnæringa har hatt ei rivende utvikling siden de første pionerene startet med lakseoppdrett i slutten av 1960-åra. Nå drives produksjonen med avansert teknologi og krever høy kompetanse. Oppdrettsfisk er en av Norges viktigste eksportartikler, og det leveres til mange internasjonale markeder.

Arter i oppdrettsnæringa

De fleste forbinder fiskeoppdrett med laks, som er den arten som det drives mest oppdrett på i Norge. Men både kveite, torsk og piggvar er aktuelle arter. Vi får kjøpt blåskjell fra oppdrett i butikkene, og det drives forsøk med kamskjell, kråkeboller og krepsdyr. Det forskes stadig på nye arter.

Læringsressurser

Arter i oppdrettsnæringa