Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Akvakultur

Oppdrettsnæringa har hatt ei rivende utvikling siden de første pionerene startet med lakseoppdrett i slutten av 1960-åra. Nå drives produksjonen med avansert teknologi og krever høy kompetanse. Oppdrettsfisk er en av Norges viktigste eksportartikler, og det leveres til mange internasjonale markeder.

Helse og velferd for fisk

For å sikre god fiskehelse må vi kjenne miljøkrava til de ulike artene. Hvis temperaturen blir for høy eller pH-en for lav, påvirker det hvordan fisken trives og vokser. Oksygenmangel kan føre til akutt fiskedød. Vi må overvåke både fisk og miljø for å kunne sette inn tiltak når det trengs.

Læringsressurser

Helse og velferd for fisk