Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Akvakultur

Oppdrettsnæringa har hatt ei rivende utvikling siden de første pionerene startet med lakseoppdrett i slutten av 1960-åra. Nå drives produksjonen med avansert teknologi og krever høy kompetanse. Oppdrettsfisk er en av Norges viktigste eksportartikler, og det leveres til mange internasjonale markeder.

Introduksjon til akvakultur

Norge har lange tradisjoner innen fiskeri og havbruk, men oppdrettsnæringas historie er relativt kort. Først i 1969 kom den første laksesmolten i merder i sjøen. I dag er Norge verdens største produsent av atlantisk laks, og laksen eksporteres til land i hele verden.

Læringsressurser

Introduksjon til akvakultur