Hopp til innhold

Fagstoff

Anlegg og utstyr i akvakultur

Det tradisjonelle merdanlegget i sjø er det de fleste forbinder med fiskeoppdrett. Settefiskanlegg for produksjon av rogn og lakseyngel har vært anlagt ved gode ferskvannskilder. I dag har vi i tillegg resirkuleringsanlegg, landbaserte anlegg med produksjon i sjøvann, og lukka sjøanlegg.

Utstyr på et oppdrettsanlegg varierer etter typen anlegg. På et settefiskanlegg går fisken i kar, og før vannet slipper ut i kara, kan det være behandlet på ulike måter. Vanlig vannbehandlingsutstyr er varmevekslere, luftere og ulike filter. Dersom vann skal resirkuleres, er det i tillegg behov for oksygenering og pH-justering.

På et sjøanlegg er båten nødvendig for å frakte folk og utstyr fra landbasen og ut til anlegget. Båten må ha kran om bord. I dag har de fleste sjøanlegg fôrflåter. I tillegg til fôrsiloer og fôringsanlegg har sjøanleggene både personalrom og rom for lagring av utstyr.

CC BY-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen.
Sist faglig oppdatert 01.07.2020

Læringsressurser

Introduksjon til akvakultur