Hopp til innhold

Fagstoff

Skjell og skalldyr

Det er ikke bare fisk det drives oppdrett på i Norge. Langs hele den langstrakte norskekysten kan du finne oppdrett av skjell og skalldyr, slik som blåskjell, kamskjell og hummer.
Lange rekker med bøyestrekk i en fjord. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Blåskjell

Blåskjell lever langs norskekysten. Ville blåskjell kan fanges og spises, men det produseres også store mengder blåskjell i oppdrett. Her kan du lære mer om blåskjellets biologi.

Kamskjell

Kamskjell omfatter flere arter som lever langs norskekysten. Kamskjell som selges, er som oftest villfanga, men det drives noe oppdrett av kamskjell for utsetting. Her kan du lære mer om kamskjell.

Hummer

Hummeren er både havets kardinal og havets kannibal. Lær mer om hummer her.

Relatert innhold

Blåskjell er et bløtdyr som lever på 10 meters dybde. De finnes langs hele kysten.

Hummeren er et av våre største krepsdyr. Bestanden av hummer har gått dramatisk ned i våre farvann de siste femti åra.

CC BY-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen og Maia Hoff.
Sist faglig oppdatert 09.01.2018

Læringsressurser

Arter i oppdrettsnæringa